Услуги

ТИС ТИП ТОП сервис за чистење и одржување на деловни и стамбени објекти со најнова технологија и машини.

ТИС ТИП ТОП СЕРВИС започна со продажба на производи и машини што и самите ги користиме.