Како да порачам производ?

Потребно е да се регистрирате, да се најавите со корисничкото име и лозинка и можете да порачувате и купувате производи.

Како да платам за порачан производ?

Производот, односно порачката можете да ја платите по испораката на Ваша адреса или со плаќање на фактура.

Како да изберам и добијам соодветен начин на испорака?

Начинот на испорака се избира при порачувањето на производот.

Како да се регистрирам?

Регистрацијата се врши преку топ-менито Регистрацијаi. 

Како да се најавам?

Најавата се врши на преку топ-менито Најава со внесување на Вашето корисничко име и лозинка. 

Како да ја следам состојбата на мојата порачка?

Состојбата на порачката и преглед на сите порачки може да добиете преку топ-менито-Мои порачки.

Како можам да откажам направена порачка?

Порачката може да откажете со доставување на e-mail известување и телефонски повик, што одговараат на податоците од Вашиот профил.

Како да променам количина на производ?

Количинаѕа на производот може да се промени при самата порачка или во самата порачка со избирање на соодветната количина и кликање на Обнови. 

Постои ли можност за on line плаќање со картичка?

Ако постои доволен интерес за . on line плаќање со картичка постои можност тоа да биде овозможено со користење на VISA или Master Card или преку регистрирана сметка на Pay Pal