1Обврски на корисникот -Корисникот на МОЈ СЕРВИС е потребно да изврши регистрација за да врши порачување на производи.

2При регистрација на МОЈ СЕРВИС корисникот ги носи сите обврски за пополнување на налогот за регистрација. ,МОЈ СЕРВИС не сноси никаква одговорност за било какво губење на податоците

3Ограничување на пристап и користење на сервисот 

4Начин на порачка и купување на производ

5Начин на испорака на порачката

6Начин на плаќање на порачката

7Гаранција на производите

8Можност за откажување, рефундирање и враќање на порачката

9Општи одредби и одговорности